การเขียน Essay, Paragraph ตอนที่ 1 (Essay Writing) (โดยครูวสันต์ อายุบเคน)

ติดตาม ตอนที่ 2 ได้ที่: https://youtu.be/GR6ab5TQsh4 ติดตาม ตอนที่ 3 ได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=pJ614Ar4HaQ&feat… source